HomeMiten SlideX:n avulla voi kasvattaa hit ratea peräti 10% vain kolmessa kuukaudessa? Lue tästä SlideX:n asiakkaan tarinaBlogMiten SlideX:n avulla voi kasvattaa hit ratea peräti 10% vain kolmessa kuukaudessa? Lue tästä SlideX:n asiakkaan tarina

Miten SlideX:n avulla voi kasvattaa hit ratea peräti 10% vain kolmessa kuukaudessa? Lue tästä SlideX:n asiakkaan tarina

Miten SlideX:n avulla voi kasvattaa hit ratea peräti 10% vain kolmessa kuukaudessa? Lue tästä SlideX:n asiakkaan tarina

Tiesitkö, että 75% myyntijohtajista sanoo odottavansa hidastuvaa kasvua seuraavalle tilikaudelle. Aika kova luku, eikö vain? Haastava markkinatilanne, kiristynyt kilpailutilanne ja korkeat asiakaskohtaiset vaatimukset ovat johtaneet siihen, että moni yritys jää myyntitavoitteistaan kuukausi toisensa jälkeen. 📉 Näin kävi myös eräälle SlideX:n asiakkaalle.

Lähtökohta

Asiakkaamme, dynaaminen B2B-yritys tarjoaa monimutkaisia digitaalisia ratkaisuja sekä asiantuntijapalveluita eri kokoisille ja eri aloilla toimiville B2B-yrityksille. Heidän 15 hengen myyntitiimi koostuu asiakaspäälliköistä ja ratkaisumyynnin ammattilaisista.

Haasteet

 • Erilainen asiakasfokus myyjien keskuudessa.
 • Monimutkaisten ratkaisujen ja erilaisten tuotteiden paljous teki myynnistä haastavaa; kauppojen klousaamiseksi vaaditaan perinpohjaista kartoittamista, parempaa arvonluontia sekä asiantuntemusta.
 • Kyvyttömyys arvioida prospektien tarpeita tehokkaasti.
 • Myynnin tehottomuus ja korkeat myynnin kustannukset. Yrityksen myyntijohto oli kokeillut eri tapoja kasvattaakseen hit ratea ja saavuttaakseen myyntitavoitteet; aktiivisuusmääriä oli yritetty nostaa ja myyjiä kouluttaa melko perinteisillä koulutusmenetelmillä. Kun mikään ei ollut auttanut, lopulta he päättivät lähteä kartoittamaan toisenlaisia vaihtoehtoja.

Ratkaisu ⚙️

Tässä kohtaa SlideX astui kuvaan. SlideX:n muokattavuus, automaatiot, ajan säästö, ymmärrys myyntiprosessin toimivuudesta sekä myyntiprosessin skaalattavuus ja näistä saatavat hyödyt tekivät vaikutuksen ja myynijohto päätti lähteä kokeilemaan SlideX:ia. Myyntitiimi omaksui työkalun nopeasti sen helppouden vuoksi (SlideX ei vaadi uusien softien käyttöönotto) ja tuloksia alkoi näkyä nopeasti.

 1. SlideX:n avulla myyntitiimi pystyi muuttamaan staattiset, perinteiset myyntipresentaatiot interaktiivisiksi keskusteluiksi. Tämä dynaaminen lähestymistapa sitouttaa asiakkaat, kiinnittää potentiaalisen asiakkaan huomion ja pitää kiinnostuksen yllä koko tapaamisen ajan. Tämän avulla myyntitiimi on pystynyt luomaan vahvempia suhteita asiakkaiden kanssa.
 2. SlideX antoi myyntitiimille mahdollisuuden luoda kartoitusprosessin, jonka avulla myyntitiimi osaa ja muistaa kysyä kaikki tärkeät kartoituskysymykset, eikä ole vaaraa, että myyntiprosessissa oiotaan. Lisäksi tapaamismuistiot eivät enää ole vain myyjän päässä, vaan CRM:ssä. Tämä on johtanut siihen, että myyjät löytävät ne oikeat kipupupisteet ja ovat näin pystyneet tehokkaasti tarjoamaan oikeat palvelut ja tuotteet juuri asiakkaan tarpeisiin pohjautuen, mikä on lisännyt kauppojen toteutumisen todennäköisyyttä merkittävästi. Tarjousten ja casejen jälkihoito muistetaan tehdä myös paremmin.
 3. SlideX integroitiin yrityksen CRM- ja markkinoinnin automaatiojärjestelmiin, mikä on eliminoinut myyjiltä manuaalisen admin-työn ja varmistanut asiakasdatan tarkkuuden. Tämä on mahdollistanut sen, että asiakasdata on laadukasta, se on strukturoidussa muodossa ja täten sitä pystyy hyödyntämään sekä markkinointi että myyntijohto.
 4. SlideX:sta saatavan datan avulla myyntijohto sai arvokasta tietoa yksittäisten myyjien vahvuuksista ja heikkouksista. Tämän datalähtöisen lähestymistavan avulla myyntijohto on pystynyt coahcaamaan myyjiään ja tarjoamaan kohdennettua valmennusta suorituskyvyn parantamiseksi ja parempien tulosten saavuttamiseksi.

Tulokset puhuvat puolestaan 💯

Muutos oli merkittävä ja johti mitattavissa olevien tulosten parantumiseen:

 • 10% kasvu hitratessa kolmessa kuukaudessa.
 • Myyntisyklin lyheneminen.
 • 100% parannus asiakastyytyväisyydessä, mikä heijastaa parempaa asiakaskokemusta.
 • Myyntikustannusten aleneminen.
 • Asiakasdatan määrän kasvu CRM:ssä 58%:lla.

SlideX sopii kunnianhimoisille myyntiorganisaatioille toimialasta riippumatta

Olitpa asiantuntijayritys, SaaS-yritys tai teollisuustuotteita myyvä organisaatio, SlideX sopii kunnianhimoisille myyntitiimeille, jotka haluavat parempia tuloksia. 🚀